Innledning

Nordre Follo kommune gir tjenester til ca. 60 000 innbyggere. Vi driver blant annet barnehager, skoler og eldreomsorg og sørger for vann, renovasjon og gode kulturopplevelser. Nærmere 4 700 ansatte jobber for å gjøre kommunen til et godt sted å bo.

 

Visuell profil

I arbeidet med den nye kommunen er det utviklet noen grafiske elementer spesielt for oss: Våpenskjold, skrifttype, logo, farger og profilelementer. Den visuelle profilen er enkel, fleksibel og tilpasset kommunens IKT-verktøy og retningslinjer for universell utforming.

Effektiv kommunikasjon

Kommunen består av en rekke enheter innenfor mange ulike fagområder. Likevel er vi alle Nordre Follo kommune. Vi som jobber her er stolte over å gi gode tjenester til innbyggerne. Derfor vil vi at alle skal vite når de får en tjeneste fra kommunen!

Gro Herheim
rådmann

 

 

 

Hvordan bruke den visuelle profilen?

Profilhåndboken tar for seg elementene i den visuelle profilen og gir en detaljert beskrivelse av hvordan vi skal bruke de ulike elementene. I alle sammenhenger og i alle kanaler hvor Nordre Follo kommune opptrer visuelt, skal det skje i samsvar med profilhåndbokens retningslinjer. Avvik vil svekke profilens helhetlige inntrykk.

Nordre Follo kommunes profilhåndbok er utviklet som en ressurs for kommunen, grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design og kreativ produksjon tilknyttet Nordre Follo kommunes profil.