Flex - Profilhåndbok

Flex Østfold har vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra til å løfte, samle og posisjonere Flex Østfold som et attraktiv og profesjonelt tilbud.

Vår oppdaterte visuelle identitet innebærer at logo, elementer, fonter, ikonbruk og grafiske elementer skal brukes på en tydelig og definert måte. Vi ønsker at den forvaltes og utvikles innenfor rammene som er gitt.

Gå videre